Ratsastajien vasemman polven kipua tutkinut opinnäytetyö julkaistu

Ratsastajien vasemman polven kipua tutkinut opinnäytetyö julkaistu

Toteutimme fysioterapian opinnäytetyönä tutkimuksen, jossa selvitimme vasemman polven kivusta kärsivien ratsastajien alaraajojen liikekontrollia sekä lihasvoiman ja liikkuvuuden puolieroja. Selvityksessä kävi ilmi, että tutkimusryhmän osallistujilla oli alaraajojen liikkeen hallinnassa häiriöitä ja pakaralihasten heikkoutta. Liikkeen hallintaan keskittyvät harjoitteet vähensivät osallistujien kipukokemusta sekä paransivat pakaralihasten voimaa ja liikkeen hallintaa.

 

Vasemman polven kivusta kärsivillä ratsastajilla on haasteita alaraajan liikkeen hallinnan kanssa ja heikkoutta pakaralihaksissa.

Iso osa kilpailevista ratsastajista kärsii kivusta. Polven on havaittu olevan toiseksi yleisin kilpailevien esteratsastajien kipualue, ja suomalaisilla maajoukkueratsastajilla polvikivun on todettu olevan yleisempää vasemmassa kuin oikeassa polvessa. Ratsaille nousu toteutetaan perinteisesti vasemmalta puolelta ja on ainoa ratsastajalta vaadittava toispuoleinen kuormitus, millä voi olla yhteyttä vasemmassa polvessa esiintyvään kipuun.

Osana fysioterapian opintoja toteutimme opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko vasemman polven pitkittyneestä kivusta kärsivillä ratsastajilla alaraajan liikekontrollin häiriöitä, puolieroja lihasvoimissa ja liikkuvuudessa sekä saadaanko mahdollisiin löydöksiin ja koettuun kipuun muutosta harjoiteohjelmalla. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Trainer4Skills Oy:n kanssa ja sille haettiin puoltava eettinen ennakkoarvio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä lautakunnalta (asianumero HUS/1910/2019).

 

Selkään-nousu-1024x1024

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin rekrytoimalla osallistujat verkkokyselyn avulla. Osallistujaryhmäksi muodostui viiden naisratsastajan joukko, jotka ratsastivat keskimäärin viisi tuntia viikossa ja olivat harrastaneet ratsastusta keskimäärin 25 vuotta. Osallistujille tehtiin kahdet alaraajan liikekontrollia, lihasvoimaa ja liikkuvuutta arvioivaa testikertaa, joiden välissä he suorittivat kolme kuukauden pituisen, alaraajan linjausharjoitteita sisältävän harjoittelujakson.

Ennen harjoittelujaksoa osallistujilla oli alaraajan liikekontrollin haasteita, vasen keskimmäinen pakaralihas merkitsevästi oikeaa heikompi. Pakaran heikkous korreloi kipuun eli mitä heikompi osallistujan pakaralihaksen voima oli, sen voimakkaampi oli hänen kokemansa kipu. Harjoittelujakson jälkeen osallistujien liikekontrolli oli merkittävästi parantunut, kaikkien mitattujen lihasten voima parantunut, mutta merkitsevästi vahvistui kummankin keskimmäisen pakaralihaksen ja oikean ison pakaralihaksen voima. Lisäksi sanallisesti arvioiden osallistujat arvioivat kivun vähentyneen ja kivuttomien päivien lisääntyneen.

Tulokset viittaavat siihen, että vasemman polven kivusta kärsivillä ratsastajilla on liikekontrollin häiriöitä ja pakaralihasten heikkoutta. Alaraajan hallintaa kehittävät harjoitteet näyttävät parantavan pitkittyneestä polvikivusta kärsivien ratsastajien alaraajan liikkeen kontrollia, vähentävät kivun kokemusta ja vahvistavat erityisesti pakaralihasten voimaa. Koska vasemmalta puolelta hevosen selkään nouseminen on ratsastajan ainoa toispuoleinen kuormitus, pitäisi sen ergonomiaan kiinnittää huomiota ja vaikutusta ratsastajan vasemman polven kipuun tutkia.

 

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004296557

 

Grönlund-ja-Tolvanen-1024x1024

Lisätietoja:

Henna Tolvanen, puh. 050 3505483, hurdatmi@gmail.com
Essi Grönlund, puh. 040 5760090, essi.gronlund@pp.inet.fi

 

Author Image
Toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.