Juristin vinkit hevoskaupoille, osa 2

Juristin vinkit hevoskaupoille, osa 2

Artikkeli on julkaistu alunperin Riden numerossa 2/2020. Osa 1 täällä.

 

On hyvä muistaa, että riitatilanteessa juristit tulkitsevat tehtyä sopimusta hyvin mustavalkoisesti oman päämiehensä hyväksi.

Esimerkiksi liian suppea kauppakirja voi osoittautua hyvinkin tulkinnanvaraiseksi. Lähtökohtaisesti kauppakirjaan kannattaakin kirjoittaa mieluummin enemmän kuin vähemmän. Lisäksi kauppakirjan tulisi olla muodoltaan sellainen, että hevosista mitään ymmärtämätön käräjätuomarikin saa helposti oikean käsityksen siitä, mistä sopimuksessa on kyse.

Kaupantekohetkellä juristien apua tarvitaan harvoin, mutta etenkin arvokkaiden hevosten kohdalla tai monimutkaisissa ulkomaankauppatilanteissa voi olla kannattavaa, että kauppakirja tehdään yhdessä lainoppineen kanssa. Juristin laatima kauppakirja maksaa noin 500 euroa riippuen esimerkiksi siitä, millä kielellä asiakirja tehdään. 

 

Onko etuosto-oikeus pätevä ehto?

Yksi puhutuimmista ehdoista eläinten kauppakirjoissa on etuosto-oikeus. Koska Suomessa on sopimusvapaus, voidaan kaupan yhteydessä sopia lähes mitä tahansa, kunhan ehdot eivät riko lakia tai hyvää kaupankäyntitapaa.

Etuosto-oikeuden kohdalla kysymys on siitä, mitä tapahtuu, jos sopimusta ei noudateta. Kyseiselle ehdolle ei voi hakea pakkotäytäntöönpanoa, jossa viranomainen hakisi eläimen pois uudelta omistajaltaan, joten rikkomuksen kohdalla siirrytään tarkastelemaan mahdollista sopimussakkoa tai vahingonkorvauksen mahdollisuutta.

Etuosto-oikeutta koskevan ehdon yhteyteen voidaan kirjata sopimussakko, joka tulee maksettavaksi, mikäli sopimusta rikotaan ja eläin myydään edelleen. Mikäli sopimussakkoa ei ole määritelty, tulee vahinkoa kärsineen pystyä näyttämään toteen, millaista taloudellista vahinkoa sopimusrikkomuksesta on hänelle koitunut. Se on hevoskaupassa yleensä vaikeaa tai mahdotonta.

Samanlainen menettely koskee esimerkiksi sellaisia ehtoja, joilla pyritään takaamaan, että eläin myydään loppuelämän kotiin.

 

Ostotarkastus on väärä paikka säästää!

Ostotarkastuksen perimmäinen tarkoitus on, että ostaja tahtoo selvittää, onko hevonen terve ja voiko sen ostaa. Se on yksi ostopäätöksen keskeisimmistä perusteista myös juridisesta näkökulmasta.

 

Hevosen kauppakirjaan kirjatut ominaisuudet ja ostotarkastusraportti määrittelevät, missä kulkevat ostajan riskin ja myyjän vastuun rajat.

Ostotarkastus tehdään ostajan valitsemalla hevosklinikalla. Useimmilla hevosklinikoilla on tarjolla valmiita ostotarkastuspaketteja, joissa hevosen terveyttä tutkitaan eri laajuuksissa. Tyypillisesti hevoselle tehdään kliininen tutkimus, jossa arvioidaan hevosen yleisvointia sekä taivutuskokeita ja röntgenkuvauksia ostajan toivomassa laajuudessa. Etenkin kilpahevosen kohdalla kannattaa teettää myös verinäytteestä analysoitava doping-testi. 

Eläinlääkäri antaa ostotarkastuksen perusteella arvion, soveltuuko hevonen terveydentilaltaan sellaiseen käyttöön, jota ostaja on suunnitellut.

Ostajan kannattaa hyödyntää mahdollisuus tutkia hevosen aikaisempia terveystietoja. Hevosen uudella omistajalla on oikeus saada kaikki tiedot hevoselle tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä myös aikaisempien omistajien osalta. Käytännössä jokainen suomalaisiin potilastietoihin kirjattu hoitokäynti on ostajan saatavilla.

 

stethoscope-2359757_1280

 

Kun hevosta ollaan ostamassa ammatinharjoittajalta, on riittävän kattava ostotarkastus lähes yksin myyjän huolenaihe.

Kuluttajansuojalain nojalla myyjä vastaa piilevistä vioista vielä pitkään kaupan jälkeen. Oman oikeusturvansa vuoksi myyjän tulee siis huolehtia, että hevosen terveydentila ja terveydelliset riskit tulevat selvitetyksi huolellisesti.

Hevoskaupassa kuluttajansuojalaki asettaa myyjän usein epäreiluun asemaan. On tärkeää merkitä kauppakirjaan, että ostaja ymmärtää ostavansa hyödykkeen, jonka terveyttä ja käyttöikää ei voida taata vuosiksi eteenpäin. Se ei vapauta myyjää virhevastuusta, mutta voi auttaa riitatilanteessa.

– Kun ostaja ymmärtää, että hänen riskipositionsa on isompi kuin Gigantista pesukonetta ostaessa ja se on dokumentoitu, niin kyllä se vaikuttaa ostajan oikeuksiin ja myyjän vastuuseen, vaikka toimitaan kuluttajansuojalain alla, Antti neuvoo.

 

Kun kauppaa tehdään kahden yksityishenkilön välillä, saa ostaja hankkia sian säkissä niin halutessaan.

Kauppalain alla tehdyssä kaupassa ostaja kantaa riskin tekemättä jätetyistä tutkimuksista. Riitatilanteessa ostaja ei saa vedota virheenä seikkaan, joka olisi havaittu huolellisessa ostotarkastuksessa. Ostotarkastuksen laajuudesta riippumatta myyjä ei saa kuitenkaan jättää kertomatta olennaisia tietoja hevosen terveydentilasta.

 

Entä ostotarkastuksen tehneen eläinlääkärin vastuu?

Ostotarkastuksessa eläinlääkäri toimii ostajan asiantuntijana. Hän vastaa osaltaan palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Riitatilanteissa eläinlääkärinkin vastuu riippuu kaupan yksityiskohdista, mutta esimerkiksi eläinlääkärin huolimattoman toiminnan vuoksi huomaamatta jääneet piilevät virheet voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

 

Milloin ostajan pitäisi osata huolestua?

Antin mukaan usein törmätään tarinaan, että nyt on mahdollisuus ostaa huippuhevonen edullisesti ratsastajan kiinnostuksen hiipumisen vuoksi tai jostain muusta hevosesta riippumattomasta syystä. Monessa tapauksessa taustalta löytyy muutakin, kun hevosen terveydentilaa, käytöstä tai historiaa käydään tutkimaan.

Jos aikeena on hankkia kokenut kilpahevonen tositarkoituksella ja hevosen historiassa on pitkiä kilpailutaukoja, tulisi niille löytyä perusteltu selitys. Terveillä suoritushevosilla yleensä kilpaillaan säännöllisesti tavalla tai toisella, vaikka omistajan tai ratsastajan kiinnostus olisikin hiipunut. Hevosen kilpailuhistoriasta kannattaa kysellä myös esimerkiksi entisiltä valmentajilta ja mahdollisilta muilta ratsastajilta.

Some on erinomainen paikka tutustua hevosen taustoihin. Omistajat, hevosenhoitajat ja vuokraajat päivittävät usein ahkerasti eri somekanavia ja hevosesta saattaa löytyä materiaalia monien vuosien ajalta. Nykyään lähes kaikki kilpailusuoritukset myös videoidaan ratsastajien taustajoukkojen toimesta, joten jos kilpailleesta hevosesta ei löydy pyydettäessä yhtäkään videota, on syytä huolestua.

 

Muistilista hevoskaupoille:

 

  • Ostajana koeratsasta hevonen mieluiten useammin kuin kerran ja tutustu siihen rauhassa myös talliolosuhteissa
  • Tarkista kauppakumppanin luottotiedot ja Googleta mahdollista aiempaa historiaa hevoskaupoista
  • Ostajana selvitä huolellisesti hevosen taustat ja terveyshistoria, pyydä videoita ja ota yhteyttä entisiin omistajiin, jos se on mahdollista
  • Huolehdi, että hevonen ostotarkastetaan perusteellisesti ja jos kauppaa tehdään urheiluhevosesta, tutki myös doping-näyte
  • Laadi yksilöllinen kauppakirja, johon kirjataan mahdollisimman tarkasti hevosen taustat, myyjällä olevat tiedot sekä ostajan odotukset ja huomio siitä, että ostaja ymmärtää annettujen tietojen valossa ottamansa riskin
  • Myyjänä muista lisätä kauppakirjaan “myydään sellaisena kuin se on” -ehto

 

Teksti: Maisa Hyttinen, kuvituskuvat: Pixabay

 

Author Image
Maisa Hyttinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.